Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Reisverslagen | Reisverslag Jo en Truus 2014

                               REISVERSLAG TRUUS EN JO SCHOORLEMMER
                               ( VAN 1 JANUARI TOT EN MET 7 APRIL 2014)

Hun eerste plaats, die zij aandoen is Javier op het eiland Leyte, dat in november zo getroffen is door de tyfoon Haiyan. Daar treffen ze een vernield gebied aan, dat lijkt alsof  er oorlog is geweest en alles is plat geschoten. Daar kwam nog bij, dat men de eerste 2 weken enorm veel regen en wind had, waardoor het soms onmogelijk was de gebieden te bezoeken om te zien waar men de goederen ,die het Heetens Hulpgoederen Centrum Filipijnen per 3 containers vanuit Nederland verstuurd had, kon uitdelen. Door de grote aanvoer van containers in Singapore, bestemd voor het eiland Leyte, was daar een grote oponthoud en kon de eerste container niet  volgens plan in Leyte aankomen en besloot men na 1½ week eerst naar het eiland Mindoro te gaan om daar de goederen van de in november aangekomen container uit te delen. Het betrof hier vooral goederen voor de verschillende  ziekenhuizen en kleding en schoeisel voor de Mangyan stammen in de bergen. Ook daar kwam de tweede container later aan dan gepland van wege de enorme opstopping in Singapore en wachtte men deze container niet af en ging  men eind januari weer naar het eiland Leyte, waar inmiddels de goederen van de 1ste container door de staf van de burgemeester van Javier  in de overkapte ruimte bij zijn huis ordelijk waren opgeslagen  en de uitdeling daarvan snel en goed geregeld kon worden.
Men begon de zakken pannenkoekenmeel in kleine zakjes van 2 kilo te doen om zo zoveel mogelijk mensen hiervan te voorzien.


Men had bij aankomst mede op hun verzoek de pakken melk en 1095 dozen met 10 repen chocolade uitgedeeld. Zelf ging men met een grote vrachtwagen volgeladen met dozen, kisten en emmers naar 2 baragays per dagdeel, zodat men per dag 4 barangays bezocht om goederen uit te delen.Daarbij werden zij geholpen door stafleden van burgemeester Javier en beschermd door politie en of militairen, die er tevens voor zorgden, dat alles ordentelijk verliep. Vaak stonden  lange rij mensen al te wachten als zij bij een barangay aankwamen en meestal op de basket court de goederen uitdeelden.
Daar waren vaak de daken  van de basketbalcourt gewaaid en moest men tussen verwrongen staal  de goederen uitdelen of soms in de volle zon, omdat het dak totaal verwoest was.  Het uitdelen had in het algemeen dezelfde opzet. Daar men duizenden emmers had ontvangen  en vele dekens, schoenen, crocs  schoenen en laarzen, werden de emmers eerst gevuld met voedsel en of deken, daarna ging men langs de rij met kleding en aan het eind van de rij kon men hetzij crocs( schoenen) of laarzen uitzoeken.Om te voorkomen, dat meerdere personen uit 1 gezin goederen kwamen halen, moest van elk gezin zich 1 persoon melden om vervolgens  een lijst  van de Sociale Dienst te tekenen en kreeg  men daarna  een nummer, die men bij het begin van de rij moest inleveren.Daarbij heeft men alle ziekenhuis goederen, zoals allerlei verband artikelen met 3 vrachtwagens naar het provinciale ziekenhuis gebracht, dit mede op verzoek van de gouverneur, zodat vandaar uit alle spullen over de verschillende ziekenhuizen verdeeld konden worden. Veel ziekenhuizen waren ernstig getroffen door de tyfoon en konden nog niet volledig functioneren en hadden niet voldoende opslagruimte, daar veel daken lek waren. Op de weg vanuit Javier naar Palo zag men hoe de elektriciteit centrale totaal verwoest was en het niet verwonderlijk was dat men 2 maand na de ramp nog steeds zonder stroom zat. Dat heeft nog tot midden april geduurd voordat er stroom was langs de hoofdweg. Voor Javier had het echtpaar van Victron energy 60 stuks mobile phone charger (Solar Fountain) ontvangen, zodat in elke barangay tenminste 1 phone charger gezet kon worden en de mensen hun telefoon konden opladen en zelfs hun oplaadbare lantaarn konden opladen en zo s’ avonds nog enig tijd licht hadden en niet om zes uur moesten gaan slapen.  Helaas was er niet altijd voldoende signaal. Tevens had men solar bags gekregen om water te reinigen. Deze kwamen enorm van pas in bergen, want daar was aan schoon water een groot gebrek.
In maart begon de regering een voedsel project voor de kinderen van een half jaar tot 2 jaar op elke zondag en de eerste keer heeft men toen allerlei baby , kinderkleding en tandpasta en tandenborstel uitgedeeld in totaal wel aan 1500 baby’s. Tevens heeft men op de scholen duizenden pennen  en schrijfmateriaal materiaal uitgedeeld. Dat de middelbare schoolkinderen de tyfoon als zeer angstig hadden ervaren bleek wel uit de verhalen, die men had geschreven als dank aan de kinderen van Gymnasium Celeanum in Zwolle, die voor hen een tas hadden gemaakt met school materiaal. In de ruim 5 weken, dat men op het eiland Leyte vertoefde en de gemeenten Javier, Mayorga, Tolosa, Tanauan en Palo bezocht en goederen uitdeelde  had men bijna 28000 gezinnen gelukkig gemaakt.Daar de stichting in 2013 totaal  110.000 Euro had ontvangen voor Leyte is in overleg met de burgemeester besloten hiervan een kliniek te bouwen voor de mensen uit Javier en omgeving, zodat men niet meer 40 km hoefde te reizen om in het ziekenhuis te komen. Het ziekenhuis zal de naam “Holland Kliniek” dragen en zal eind 2014 klaar zijn.
Er is echter nog geld nodig voor medische instrumenten als tandartsstoel, ECG apparaat , autoclaaf en instrumentarium voor O.K. (Holland kliniek)
Na Leyte ging de reis terug naar het eiland Mindoro om daar de goederen van de 2de container uit te delen.  Buiten de vele ziekenhuisspullen, die bij het leeg halen van de container, al direct door de betreffende ziekenhuizen werden opgehaald, was er veel kleding en speelgoed aanwezig. De kleding werd verdeeld onder de vele Mangyan stammen in de plaatsen  San Teodoro, Baco, Gloria en Bansud. Het echtpaar heeft een speciale band met deze bevolkingsgroep en probeert bij elk bezoek aan het eiland Mindoro om die groep speciaal met kleding, schoeisel en speelgoed te voorzien. Tevens werden er in enkele afgelegen barangays scholen bezocht om speelgoed uit te delen.
Na Mindoro werd een kort bezoek gebracht aan Argao, Cebu, waarvoor men in de bergen met geld ontvangen van Prominent, Nunspeet, een ziekenhuis wil bouwen.  Ter plekke heeft men gekeken waar dit ziekenhuis gebouwd gaat worden en  tevens is  met internist dokter Stanley Caminero besproken welke stappen genomen dienden te worden en zijn de zaken met de bank geregeld. Dit ziekenhuis  “Prominent Hospital “genaamd zal eveneens eind 2014 klaar zijn en in gebruik worden genomen door de 75% van de bevolking van Argao, die in de bergen wonen.
Vanuit de hoofdstad Cebu ging met direct met een vliegtuig naar het eiland Camiguin, hetgeen een enorme tijd winst opleverde, want men arriveerde al om 7 uur s’ morgens in Camiguin, waar het ontbijt klaar stond. Daar waren inmiddels de goederen van de container aangekomen en onder de veranda gezet van het huis van de gouverneur, waar men tijdens het verblijf op het eiland Camiguin verbleef. Men begon daar met het  uitzoeken welke schoolkinderen, die vanuit  Nederland gesponsord  worden, men zou moeten bezoeken om daar de rijst en levensmiddelen te brengen van het geld, dat men  van de sponsors daarvoor gekregen had. Daar de kinderen in de proefwerkweek zaten kon men ze alleen tijdens het weekend en de laatste week van hun verblijf bezoeken.
Men ging daarom eerst alle goederen uit sorteren en alles wat voor de ziekenhuizen en healthcentra bestemd was erheen te brengen. Tevens werden arme barangays bezocht om daar kleding onder de mensen uit te delen.
Daar de kinderen, die vanaf het begin gesponsord werden , hun diploma highschool (graduation) haalden, hebben Truus en Jo  alle graduation festiviteiten bijgewoond en daarmee hun waardering getoond voor  het feit, dat de kinderen hun middelbare school diploma hadden gehaald en zelfs enkele hun college diploma. Tijdens het bezoeken van de scholieren, die gesponsord werden, bezocht men tevens de scholieren, die een aanvraag hadden ingediend om gesponsord te worden om te zien  in welke omstandigheden men woonde en leefde.
Terug in Manila heeft men contact gehad met de manager van de bootmaatschappij om te bespreken  hoe het gegaan was met de containers vooral met betrekking tot het rampgebied van Leyte. Zoals gewoonlijk heeft het echtpaar nog vlak voor hun vertrek naar Nederland gesproken met  de Nederlandse Ambassadeur in de Filipijnen om hem op de hoogte brengen van hetgeen zij voor de Filipijnen gedaan hadden.
Al met al was het een zeer vruchtbaar bezoek en gaf het zeer veel voldoening om door te gaan, want de hulp is nog hard nodig vooral op het eiland Leyte.      
        


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.