Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Projecten | Uitbreding van de Horizon in Buhi

Uitbreiding school de Horizon met een klaslokaal

We gaan een klaslokaal bijbouwen voor gehandicapte kinderen in Buhi naast het reeds eerder gebouwde klaslokaal, dat kon worden gebouwd dankzij donaties van Johan Wind Stichting en Wilde Ganzen.


Hiernaast een paar foto's van het schoolgebouw zoals dat inmiddels al een aantal jaren in gebruik is. Het bevat tot nog toe slechts één klas.
Door het grote succes ontstond er al snel een capaciteitsprobleem. De uitbreiding is dan ook zéér welkom.Het nieuwe lokaal wordt wat duurder en kan worden gerealiseerd mede dankzij schenkingen van medewerkers van Senter Novem.

De financiering van de bouw is gebaseerd op een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten(KPA).
Dit programma is tot stand gekomen met financiering  van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.Het project  220400K wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning  van NCDO.
 | www.ncdo.nlNCDO is Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

De opbrengst van de medewerkers van Senter Novem zal door NCDO worden verdubbeld.

De bouwwerkzaamheden zijn in november 2010 gestart. Na een voorspoedige bouw werd het eind februari 2011 in gebruik genomen.


Op 28 februari 2011 is in Buhi het tweede klaslokaal voor doofstomme en blinde kinderen geopend. Dit gebeurde officieel in het bijzijn van de Gouverneur Luis Raymond Villafuerte van Camarines Sur, oud burgemeester Diones Belza en zijn vrouw, het echtpaar Schoorlemmer namens  de stichting H.H.C.P. en vele hoofden van scholen  in Buhi.
Het klaslokaal werd door Jo Schoorlemmer namens de medewerkers van Senter Novem en N.C.D.O.  aan Buhi Central School overgedragen.

De medewerkers van Senter Novem  hadden een bedrag van € 8.610,00,= verzameld voor dit project. Dit bedrag werd door N.C.D.O. verdubbeld. Hierdoor kon een tweede klaslokaal worden gebouwd, gelijk aan het eerder  gebouwde klaslokaal “De Horizon”.
Daar het eerste klaslokaal mede gefinancierd werd door de Johan Wind Stichting, genoemd naar het gepensioneerd hoofd van de bijzondere school “De Horizon” en de naam kreeg van “De Horizon”, heeft het tweede lokaal de naam “NCDO Senter Novem" gekregen.

Dit prachtige gebouw, gebouwd naar Europese standaard, is bestand tegen de ergste tyfoons die de provincie Camarines Sur kunnen teisteren. Het biedt zoveel ruimte, dat dagelijks 150 leerlingen hier speciaal onderricht kunnen genieten.

Klik hier voor de bedankbrief van het lokale "Department of education".
Klik hier voor de bedankbrief van de lokale SPED-organisatie.

SPED wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die zich, onder de leiding van de heer en mevrouw Belza, inzetten voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben (SPecial EDucation).


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.