Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Health Excellence and Life-saving Program of Argao (HELP)

Health  Excellence and Life-saving Program of Argao (H.E.L.P)

Sta me toe een korte achtergrond informatie van de huidige scenario van de gezondheids toestand van de stad Argao, Cebu, te geven om zo de gezondheids problemen  beter te kunnen begrijpen en wat de ideale en beste manier van aanspreken is dat zal garanderen dat de hulp geboden wordt aan die mensen die dringend behoefte hebben aan goede gezondheids hulp.

Geografisch:
Argao is een gemeente bestaande uit voor ongeveer drie kwart (75%) overheersend bergachtig gebied en slechts voor een kwart (25%) vlak land, dat langs de kustlijn en de nationale snelweg ligt( zie bijgevoegde map).
Qua locatie en verdeling van gezondheids voorzieningen: Argao heeft een regering- provincie ziekenhuis met een capaciteit van 25 bedden, het Isidro Kintanar Memorial hospital, dat in het centrum van de stad ligt. Er zijn 2 kleine particuliere ziekenhuizen/ kraamcentra eveneens in het centrum van de stad. En daar is een gemeentelijk gezondheids centrum dat tegemoet komt aan de fundamentele gezondheids noden van de dorps gemeenschappen en wel voornamelijk de primaire gezondheids zorg en die tevens in het centrum van de stad ligt.

Qua bevolking:
De bevolking van Argao bedraagt per 2010 ongeveer 72.000 en is groeiende. Meer dan de helft hiervan wonen in de afgelegen bergdorpen( barangays).
Deze groep van de bevolking moet ongeveer 20 tot 25 km over onverharde wegen reizen om het centrum van de stad te bereiken, waar alle gezondheids voorzieningen zijn verzameld.
Om dit te kunnen doen moet de bergbevolking gebruik maken van ondernemende bromfiets eigenaren die de zieke dorps mensen te vervoeren tegen de kosten van ongeveer 200 Pesos retour( dubbel dagloon)en niet te vergeten het gevaar van het rijden op smalle wegen gedurende het regenseizoen en doornat worden als het regent.

Wat betreft kritieke toestand:
Gezien boven genoemde feiten is het nu gemakkelijk te begrijpen en  begrip te hebben voor de toestand van de arme patiënten van de afgelegen berg dorpen(barangays), die elke vorm van gezondheids dienst nodig hebben. Hoeveel moeten zij niet betalen, hoe vaak  moeten zij reizen en met hoeveel bijkomende risico’s tijdens het reizen hebben de arme dorpsbewoners te kampen vanwege het ongunstig geografisch landschap van Argao, de locatie van gezondheids voorzieningen alleen aanwezig in de binnenstad in het kustgebied, het gebrek aan dokters en verplegend personeel om de toekomstige patiënten te helpen, het tekort aan vakkennis op speciaal gebied van het overwerkte ziekenhuis personeel en het ontbreken van belangrijke diagnostische en therapeutische mogelijkheden in de ziekenhuizen.
In feite in veel gevallen sterven de patiënten onder weg naar het ziekenhuis vanuit de bergen en daarbij in veel gevallen moeders ondervinden hevige weeën en bevallen hun baby’s halverwege onder weg naar de stad langs de weg. Helaas dragen de hierboven genoemde factoren bij tot de treurige houding van de bergbevolking dat moet wachten tot hun zieke familieleden reeds te ziek zijn alvorens zij hen naar het ziekenhuis kunnen brengen.
Dit is het zeer droevig, teleurstellend en zelfs frustrerend vooral voor Dr. Stanley Caminero en Dr. Rihine Mamac, die dokters zijn, omdat zij weten dat dit niet het geval zou moeten zijn en dat er vermoedelijk een weg is dit probleem op te lossen en deze vicieuze cirkel van hopeloosheid te doorbreken, maar er is niet genoeg geld om dit vlugger te laten gebeuren.

Dus zijn ze met een meesterplan op de proppen gekomen, een oplossing dat haalbaar, logisch en werkelijk prachtig is. En dat is om regio gezondheid centers op te richten of wat zij noemen COMMUNITY HEALTH  ACCESS AND REFUGE SATTELITE ( CHARS) (Gemeenschaps gezondheids toegang en toevluchts oord)
Deze CHARS zullen strategisch geplaats worden en wel halverwege tussen de verst gelegen barangays en het stadscentrum die een cluster zullen dienen van ongeveer 7 barangays elk met ongeveer 10 000 bewoners.
Deze CHARS zullen bemand worden met dokters, tandarts, verpleegsters, vroedvrouwen en barangay’s gezondheid werkers zodat die patiënten van de nabij gelegen bergdorpen gebruik kunnen maken van de noodzakelijke gezondheid diensten zonder zo ver te moeten reizen, zoveel geld te moeten uitgeven en leven en ledematen te riskeren alleen om naar het centrum te gaan. Op deze manier worden de gezondheids diensten toegankelijk en beschikbaar voor de bergbevolking door de CHARS  net zoveel als degene, die de kustvlakte wonen, gebruik kunnen maken  het gemeentelijk gezondheids centrum, privé klinieken en ziekenhuizen in het centrum van de stad.

De hierboven genoemde oplossing, het instellen van CHARS, is een essentieel onderdeel en pakket van eisen van een effectieve aanpak (letterwoord H.E.L.P.Argao) om de vele tekorten van de fundamentele gezondheidszorg aan te pakken. Dit rapport is opgesteld door dokter Stanley Caminero en Dokter Mamac, die beiden vele jaren ervaring hebben met de gezondheidszorg voor de mensen van Argao en die hebben bijgedragen tot het initiatief dat is vormgegeven in het algemene manuscript met als titel H.E.L.P. (Health Excellence and Life-saving Program) voor Argao.
Namens de arme bergbewoners van Argao, die de werkelijk verdiend begunstigden zullen zijn, want zij zijn lang de onmiddellijke toegang ontzegd van de basis en essentiële gezondheidszorg van de voorgestelde CHARS.
Ik doe eerbiedig beroep op u en vraag om uw gunst om de infrastructuur te helpen realiseren dat de gezondheidsvoorzieningen en personeel van de CHARS  kliniek in de Barangay Cansuje zal realiseren .
Deze voorzieningen zullen inspelen op de gezondheid noden van de bergbevolking zoals moeder en kind gezondheidsnoden, die een kraameenheid inhouden (prenataal en dokters kliniek, verloskamer, gynaecologie afdeling) de kinderafdeling, medische operatieve afdeling, operatiekamer, tandarts kliniek, multifunctioneel patiënten opvoedingshal.

Hopelijk mogen wij rekenen op uw oprechte liefdadigheid en edelmoedigheid om het doel van dit project te bereiken. Dank voor de tijd die u hebt genomen om deze brief te lezen.
Met vriendelijke groeten
Dr. Stanley S. Caminero,
Arts-Chirurg.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie