Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Medische missies | Hans Megens (jan 2009)

Profielschets:


Hans Megens, 65 jaar, orthopedisch chirurg, sinds bijna drie jaar met pensioen. Hans was werkzaam in Arnhem, Velp en Zevenaar en beoefende de orthopedie in de breedte, zoals totale heupen en knieen, naast andere heup- en knie-operaties. Doch ook ruggen, schouders, voeten en kinderorthopedie, waaronder klompvoeten en heupluxaties, kwamen aan bod. Speciale belangstelling was er voor osteoporose, beenverlenging en traumatologie.
Vanaf 1985 heeft Hans werkzaamheden in de derde wereld verricht. Meerdere malen in Congo en ook meerdere malen in Malawi. Na zijn pensionering bleef de wens tot kennisoverdracht naar de derde wereld knagen en kwam het tropengemis bovendrijven. De Filipijnen werden gezien als een vriendelijk en toegankelijk ontwikkelingsland, met goede mogelijkheden tot kennisoverdracht, mede dankzij kennis, ervaring en de goede contacten van het HHCP met de Filipijnen en hun bevolking.


Medische missie in Sipocot District Hospital, provincie Bicol, Filippijnen januari 2009:

.....Klik hier voor de locatie


 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
In overleg met de familie Schoorlemmer werd in het najaar van 2008 het besluit genomen mijn eerste orthopedische missie te plannen in het streekziekenhuis Sipocot in de provincie Bicol op de Filippijnen. | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
Nadat was gebleken, dat er geen orthopaedische instrumenten, medicijnen noch gips beschikbaar was, werd alsnog haastig instrumentarium, medicijnen en gips verzameld, deels in Nederland, deels in de Filippijnen.
 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
De huisvesting op een watersportcentrum CWC bij Pili bleek zeer goed. De afstand naar het ziekenhuis bleek een autorit van één uur, hetgeen enigszins onpraktisch was.
 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
De eerste dagen werden besteed aan het screenen van patiënten: verwaarloosde fracturen en luxaties, klompvoeten, osteomyelitis, scoliose en aangeboren afwijkingen.
 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
Gezien de basale werkomstandigheden konden meer ingewikkelde ziektebeelden niet of pas later worden behandeld.

 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
De operaties werden bij toerbeurt geassisteerd door twee orthopaedisch chirurgen, Dr. Cacares en Dr. Reforma, terwijl Marc instrumenterend assistent was en Maila een hulpvaardige omloop.
 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
Vervolgens werden er gedurende zeven dagen operaties verricht, in een rustig tempo, vanwege de nieuwigheid voor ziekenhuis en personeel.
Het  betrof voornamelijk ernstige klompvoeten, verwaarloosde fracturen - in een slechte stand genezen - en peesverplantingen. | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
Over het algemeen zijn de operaties goed verlopen; postoperatief deden zich driemaal oppervlakkige wondproblemen voor.
 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)
Na afloop werd de missie geëvalueerd met Dr. Bernadette Carlos en vervolgens vond evaluatie plaats met afgevaardigden van alle stads- en streekziekenhuis in de regio, waarbij besloten werd voor een volgende missie de locatie Libmanan te kiezen (hetgeen dichterbij en beter geoutilleerd is).
 | Medische missies | Hans Megens (jan 2009)

De overige tijd van ons bezoek werd doorgebracht met het bezoeken van meerdere ziekenhuizen, projecten en sponsorkinderen. Zie hiervoor het reisverslag elders op deze website.
In de medische sector bleek het grootste probleem het té lage budget van vrijwel alle ziekenhuizen.

We trachten te helpen door het sturen van medische inventaris en hulpartikelen.Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.