Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Links | Korte samenvatting

www.NCDO.nl

 | Links | Korte samenvatting

NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en adviezen. De millenniumdoelen zijn de leidraad voor alle activiteiten. Deze doelen zijn in 2000 door 189 landen afgesproken om zo vóór 2015 de wereldwijde armoede te halveren.

Om draagvlak voor internationale samenwerking te vergroten, en om meer bekendheid te geven aan de millenniumdoelen, organiseert NCDO campagnes, debatten, onderwijsactiviteiten, exposities, mediaproducties en culturele projecten. Ook brengt NCDO de inspanningen van overheid en burgers om de millenniumdoelen te bereiken onder de aandacht.
NCDO helpt mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Deze lokale ontwikkelingsprojecten worden ondersteund met advies en subsidie.

 | Links | Korte samenvatting

www.vincentiusvereniging.nl


De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren.
Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We steunen derhalve projecten waar ook ter wereld. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 132 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden.


www.wildeganzen.nl

 | Links | Korte samenvatting

Wilde Ganzen steunt wereldwijd kansarme mensen die zich inzetten voor een betere toekomst voor hun gemeenschap. Onze steun gaat uit naar kleinschalige en concrete projecten van, voor en door de mensen zelf in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost Europa. Zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of geaardheid.

Wilde Ganzen probeert dit doel te bereiken door samen met particulieren fondsen te werven voor de projecten. Bovendien vindt, sinds onze oprichting in 1957, fondsenwerving plaats door middel van een wekelijkse radio- en televisieoproep via de IKON.

Jaarlijks steunt Wilde Ganzen rond de vijfhonderd nieuwe projecten wereldwijd. Wilde Ganzen steunt alleen projecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de zogenaamde particuliere initiatieven.  Voor ieder project moet er in Nederland  een particulier initiatief zijn dat de benodigde fondsen voor het project inzamelt. Wilde Ganzen vermeerdert deze geworven fondsen door 70% premie aan het netto actieresultaat toe te voegen. Wanneer bijvoorbeeld - na aftrek van de kosten - 10.000 euro geworven is voor een project, ontvangt het uiteindelijk 17.000 euro. Na de inzameling vindt de uitvoering van het project plaats. Gevers zorgen door middel van hun gift, schenking of nalatenschap dat Wilde Ganzen in staat is ieder jaar opnieuw honderden acties met een premie te ondersteunen.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2018 Webdesign Marco TibbenRedactie