Stichting HHCP

Stichting HHCP


(Heetense Hulpgoederen Centrum Filipijnen)

 | Stichting HHCP
Het Heetense Hulpgoederen Centrum Filipijnen is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met verzamelen, in ontvangst nemen, verpakken, en verzendklaar maken van goederen voor de minder bedeelde medemens op de Filipijnen. De goederen worden met regelmaat in grote containers naar de Filipijnen gestuurd. Het Heetens Hulpgoederen Centrum Filipijnen heeft haar vizier vooral gericht op de provincies. Daar werken, wonen, en leven de mensen onder de moeilijkste omstandigheden en zijn de voorzieningen beduidend minder van kwaliteit en moeilijker te bereiken dan in een wereldstad als Manilla.

De hulp die vanuit de Heetense stichting wordt geboden, is gebaseerd op drie belangrijke peilers; sociaal, educatief, en medisch. Sociaal, omdat het belangrijk is om mensen verder te helpen en ze weer een gevoel van eigenwaarde te geven. Educatief omdat scholing misschien wel de beste basis is voor een betere toekomst. Voor, een voor Nederlandse begrippen, klein bedrag worden kinderen gesponsord, zodat ze weer naar school kunnen gaan. En medisch, omdat een goede gezondheidszorg een belangrijke bijdrage levert aan het creëren van betere leefomstandigheden.

Waarom helpen we de Filipijnen?


HHCP stuurt al sinds 1990 hulpgoederen naar de bevolking van de Filipijnen ter ondersteuning op gebied van onderwijs, medische zorg, en bij natuurrampen. Het mag soms een druppel op een gloeiende plaat lijken, toch is er in al die jaren veel vooruitgang geboekt.
> over de Filipijnen

Betrouwbaar netwerk


 | Stichting HHCP
Bij hulptransporten met een omvang zoals die in Heeten, is het van belang dat de autoriteiten alle medewerking verlenen. Anders bestaat het risico dat de goederen op de verkeerde plaats aankomen, de tussenhandel zich erover ontfermt, of dat er fraude op de loer ligt. De Stichting Heetens Hulpgoederen Centrum prijst zich gelukkig met goede contacten. Op de Filippijnen zijn het vooraanstaande personen, zoals gouverneurs, congresmannen en -vrouwen en burgemeesters. Deze mensen genieten aanzien, zijn wars van corruptie en zetten zich volledig in voor de arme bevolking. In Nederland zijn met name het personeel van de Filippijnse ambassade en de ambassadeur onmisbare schakels. Dat er waardering is voor de vele arbeid vanuit Heeten blijkt wel uit het feit dat de ambassadeur vrijwel altijd zelf aanwezig is als er weer een transport wordt verscheept.

In de loop van de jaren is met diverse transportorganisaties een efficient en solide samenwerkingsverband/netwerk opgebouwd. Essentieel voor het op het juiste moment op de juiste plaats krijgen van de grote hoeveelheid hulpgoederen die jaarlijks aan de stichting worden aangeboden.

Dit netwerk mag alleen worden gebruikt voor het transporteren van goederen die aan de stichting worden aangeboden ten behoeve van haar eigen hulpprojecten!

'Van Hand tot Hand'


De slogan van de Stichting Heetens Hulpgoederen Centrum Filipijnen is ‘van Hand tot Hand’. Handen, die graag willen ontvangen, maar om dat mogelijk te maken heb je ook handen nodig die graag willen geven.

Giften


 | Stichting HHCP
De Stichting prijst zich gelukkig met de spontane giften van particulieren en bedrijven (zowel financieel als materieel), acties die worden gehouden (bijvoorbeeld op scholen en via de regionale huis aan huis krant) en de bereidheid van veel Sallanders om een Filipijns kind financieel te ondersteunen.

Medische medewerking


Onmisbaar is ook de medewerking van ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen in het gehele land, waardoor bruikbare medische apparatuur niet wordt afgedankt, maar een tweede toekomst krijgt. Door deze waardevolle contacten gaan er tevens specialisten op vrijwillige basis naar de Filipijnen om daar in ziekenhuizen te opereren. Tegelijkertijd wordt dan kennis overgebracht op doktoren en verplegend personeel en worden ze wegwijs gemaakt met diverse medische instrumenten.

Vrijwilligers


 | Stichting HHCP
Woorden schieten tekort om de dankbaarheid voor deze initiatieven te tonen, maar er zou weinig van de grond zijn gekomen als de stichting niet een beroep zou kunnen doen op een schare van zo’n 50 vrijwilligers. Gemiddeld wordt er zo’n 200 uur per week gewerkt voor de Filipijnen en dat is iets om trots op te zijn. Of het nu gaat om het sorteren van kleding of het assisteren bij transporten; het gezegde ‘vele handen maken licht werk’ gaat hier zeker op!

Bestuur


In het bestuur van de stichting HHCP hebben belangeloos zitting genomen:

  • Dhr. Frans Brinkhof; voorzitter
  • Dhr. Frank Wagemans; penningmeester
  • Mevr. Truus Schoorlemmer; secretaris
  • Dhr. Andre Haarman; lid


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.