Op "visite" bij Koningin Beatrix

 | Op "visite" bij Koningin Beatrix
Op 1 juli 2009 heeft de Filipijnse ambassadeur in Nederland, de heer Romeo A. Arguelles, zijn ambtstermijn in Nederland beëindigd. Het is gebruikelijk dat ter gelegenheid daarvan een ambassadeur door Koningin Beatrix wordt uitgenodigd voor een afscheidslunch. De desbetreffende ambassadeur mag dan zelf ook nog een achttal gasten opgeven die eveneens worden uitgenodigd.
Het mag duidelijk zijn dat de familie Schoorlemmer compleet, maar ook aangenaam verrast was toen erbij hun een brief door de bus viel waaruit bleek dat zij tot die gasten behoorden!

Wederom toont de heer Arguelles op deze wijze zijn oprechte en grote dankbaarheid voor al het goede werk dat onze stichting en iedereen die daarbij betrokken is doet voor de arme mensen in zijn land. Jammer genoeg mochten er tijdens deze afscheidslunch, die plaatsvond op woensdag 1 juli 2009, geen foto's worden gemaakt!

Op "visite" bij koningin Beatrix


Op bezoek gaan bij de Koningin in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag komt niet alle dagen voor. De gewone man komt voor zo’n vorstelijk ontvangst al helemaal niet in aanmerking. Doorgaans is dat alleen weggelegd voor ministers, staatsecretarissen en hoog geplaatste gasten uit het buitenland. Maar er zijn uitzonderingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jo en Truus van het bekende Heetense Hulpgoederen Centrum Filippijnen. Zij waren woensdag 1 juli 2009 op uitnodiging van Hare Majesteit te gast bij het afscheid van zijne excellentie, de heer R.A. Arquelles, ambassadeur van de Filippijnen in Nederland en mevrouw Dr. A.L. Arquelles-Lagumbay. De ambassadeur gaat namelijk met pensioen. Hij keert terug naar de Filippijnen. De Schoorlemmers waren zijn gasten. En dat had natuurlijk weer alles te maken met de goede, respectvolle wederzijdse band die in voorbije jaren is opgebouwd bij het verlenen van hulp vanuit Heeten naar de allerarmsten op het Aziatische schiereiland.
Een dag later vertellen Jo en Truus Schoorlemmer opgetogen en in geuren en kleuren over hun belevenissen. “Het was de dag van ons leven”, zegt Truus. “Dit maken we nooit meer mee. Het was geweldig. Wij zijn de scheidende ambassadeur veel dank verschuldigd dat we dit hebben mogen mee maken”.  Jo:“Je ziet het wel eens op t.v. als buitenlandse gasten worden ontvangen op het paleis. Zo verging het ons ook.Wij werden in de verschillende prachtige vertrekken van het paleis door de hofhouding koninklijk ontvangen. Na alle protocollen met betrekking tot de veiligheid te hebben doorlopen werd zelfs onze auto op de parkeerplaats gezet en na afloop weer netjes opgehaald. Over een rode loper en door een erehaag van de Koninklijke Marechaussee die ons begroette met een saluut, betraden we het paleis. Daar gaf jonkvrouw van Loon, de secretaresse van Beatrix ons tekst en uitleg over de gang van zaken. Om eerlijk te zijn wisten we niet wat ons allemaal overkwam. Ook best spannend, omdat je in eerste instantie niet weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar na de uitleg zeiden we tegen elkaar. “Nu gaan we van deze dag genieten”. Ook de Engelse lunch was om door een ringetje te halen. ”Ik heb nog nooit zoveel bestek en glazen op tafel gezien. Je zult het maar moeten afwassen. ”Ook met de koningin sprak het Heetense paar uitvoerig.  “Opvallend was dat zij en de hele hofhouding goed geïnformeerd waren over het werk van het Heetens Hulpgoederen centrum”, vertelt Truus. “Beatrix was heel belangstellend en ze zei dat we heel goed werk deden en dat ik de complimenten moest overbrengen aan de vrijwilligers. De koningin is gewoon een heel leuke, gezellige vrouw. Maar je zag wel aan het getekende gezicht dat de gebeurtenissen in Apeldoorn diepe sporen heeft achtergelaten. Ik vond ook dat ze er vermoeid uitzag. Maar dat liet ze overigens niet merken”. De aanslag op de koninklijke familie onlangs in Apeldoorn was ook de reden dat het ten strengste verboden was foto’s te maken. Dus niets van de indrukwekkende dag kon op de gevoelige plaat worden vastgelegd. “ Maar”, zeggen Jo en Truus, “De herinneringen zijn in ons geheugen gegrift”.

Joke Solen.

Categorie HHCPBron HHCPDatum 01/07/2009

Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.