Nieuw bestuur van stichting HHCP

 | Nieuw bestuur van stichting HHCP
Op 27 mei 2010 vond in café restaurant 'de Tijd' de laatste vergadering plaats van het bestuur van de stichting HHCP in de sinds 2002 bestaande samenstelling.
Aftredende leden waren Erik Loohuis, Dick mars, Loeck Tomassen. Theo Solen bedankt de heren voor hun jarenlange inzet ten behoeve van de Stichting, met name voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan het financieren/realiseren van de nieuwe loods. Op de foto's een impressie van deze avond.

Het Stichtingsbestuur gaat verder in de volgende samenstelling:
Theo Solen: voorzitter
Jo Schoorlemmer: secretaris/penningmeester
Jeroen Tielbeke: algemene zaken
Gerard Daggenvoorde: beheer loods, algemene zaken
Peter Stam: PR/Website, algemene zaken

HHCP gaat zijn statuten aanpassen en de hoofddoelstellingen nauwkeuriger omschrijven. In de praktijk zal er weinig veranderen, maar de statutenwijziging is beter voor de presentatie naar de buitenwereld. Tevens zijn er plannen om het nieuwe bestuur uit te breiden met twee leden. Naar kandidaten zal worden gezocht.

Zoals veel hulporganisaties begon HHCP zonder juridisch fundament. Vrijwilligers willen aan de slag om te helpen en hebben geen zin in rompslomp met documenten. Toen de continuïteit groeide en dankzij een inzameling in het dorp een degelijke loods in het verschiet kwam, moesten er toch regels komen. Om dit nieuwe onroerend goed veilig te stellen, zijn statuten geschreven.

'Vanwege die aanleiding is toen veel nadruk gelegd op bijvoorbeeld het beheer van de loods', aldus voorzitter Theo Solen. Bedrijven, die in ideële sponsoring steeds zakelijker worden, eisen statuten waarin ook de doelstellingen duidelijk zijn omschreven merkt hij geregeld. 'Hoe we ze gaan aanpassen weten we nog niet zo precies, daarover beraden we ons nog.'

Categorie HHCPBron HHCPDatum 27/05/2010

Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.