ANBI

Rechtspersoon


uittreksel kvk

Doelstelling


  1. Het zich inzetten voor de kansarmen op de Filippijnen;
  2. Het recyclen en verwerken van goederen, kleding, schoenen en verbandmaterialen;
  3. Het inzamelen, sorteren, inpakken en verzenden van de onder b bedoelde goederen;
  4. Het stimuleren van vrijwilligerswerk;
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan


beleidsplan

Jaarverslag


Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag


Financieel verslag 2023
Financieel verslag 2022
Financieel verslag 2021
Financieel verslag 2020
Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013
Financieel verslag 2012

Begroting


Financiële begroting 2017
Financiële begroting 2016
Financiële begroting 2015
Financiële begroting 2014
Financiële begroting 2013

Bestuur


In het bestuur van de stichting HHCP hebben belangeloos zitting genomen:

  • Dhr. Frans Brinkhof; voorzitter
  • Dhr. Frank Wagemans; penningmeester
  • Mevr. Truus Schoorlemmer; secretaris
  • Dhr. Andre Haarman; lid


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.