Fiscaal voordeel giften

Regels voor fiscaal voordeel bij giftenFiscaal voordeel bij incidentele privé giften


Als je privé één of meerdere incidentele giften doet, dan is het deel van de som van de giften dat boven de 1 % van je gezamenlijk inkomen uitkomt, fiscaal aftrekbaar. Het gezamenlijk inkomen is dat van jezelf en dat van je (eventuele) partner.

Fiscaal voordeel bij periodieke privé giften middels een zogeheten notariële schenking


Een notariële schenking, ook wel “lijfrenteschenking” of  “periodieke schenking” genoemd, is voor het volle bedrag aftrekbaar voor de belastingdienst zonder beperkingen (drempels). Als u zich aan de spelregels houdt is het bedrag volledig aftrekbaar:

Er dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  1. Minimaal vastgelegd voor 5 jaar.
  2. Het gaat om een vast bedrag
  3. Het is vastgelegd bij de notaris
  4. De betaling geschiedt minimaal 1x per jaar
  5. De gift komt ten gunste van één instelling of vereniging

Gelukkig heeft de stichting medewerking gekregen van een sociaal bewogen notaris die deze procedure wil uitvoeren. Met de notaris is tevens afgesproken dat er geen notariële kosten zijn verbonden aan het opmaken van een dergelijke akte. Het minimumbedrag is landelijk vastgesteld op € 200.

De belastingvoordelen zijn afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen.
(onderstaande overzicht geldt voor 2010)

  • tot  € 18.218 -> 33,45%
  • van € 18.218 tot € 32.738 -> 41,95%
  • van € 32.738 tot € 54.367 -> 42,00%
  • van € 54.367 - hoger -> 52,00%

Voorbeelden


Om het verschil aan te geven volgen er twee rekenvoorbeelden. Zowel een “gewone” gift als  een voorbeeld met een periodieke gift.

1. Rekenvoorbeeld zonder de periodieke gift: Een donateur stort € 200. Hij heeft een inkomen van € 30.000 en zijn vrouw € 15.000. Hierdoor ontstaat er een drempel van € 450 (1% van € 30.000 + € 15.000, beide inkomens dienen bij elkaar opgeteld te worden). Er is helaas geen aftrek van de gift mogelijk.

2. Gift vastgelegd d.m.v. notariële akte (periodieke gift): Dezelfde donateur stort weer € 200.  Deze is in dit geval wel fiscaal volledig aftrekbaar. Het hoogste inkomen valt in de 41,95%. In dit geval wordt alleen het hoogste inkomen voor de berekening meegenomen. Hierdoor krijgt hij van de belastingdienst terug: € 200 x 41,95% = € 84. Het voordeel is dus maar liefst € 84.

Hierdoor is het financieel ook een stuk aantrekkelijker om meerdere kinderen tegelijkertijd te adopteren. Stel: je adopteert 3 kinderen à € 65 en stort extra € 20 per kind voor een pakketje. Totaal € 255, Het gemiddelde voordeel zal ongeveer € 107 zijn, dus je betaald uiteindelijk maar € 148. Om een indicatie te geven, zonder deze regeling kosten 2 kinderen à € 65 + € 20 per kind  € 170. Een mooi voorbeeld van 3 voor de prijs van 2.

Conclusie


Het is dus zeer aantrekkelijk om via deze regeling een fiscaal voordeel te ontvangen en er tegelijkertijd een stichting extra steun in de rug te geven. De stichting is dan ook zeer erkentelijk voor de sponsoren die aan deze regeling willen meewerken.

Meer informatie over een notariële schenking kunt u vinden op www.anbi.nl

Heeft u nog verder nog vragen, of wilt u van de mogelijkheid van een notariële schenking gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met: Irma Nijland (Telefoon 0572 36 04 33) of Harrie Alferink (Telefoon 0572 38 22 16) of per e-mail

Zakelijk


Voor een éénmanszaak, firma of B.V. gelden andere fiscale regels. Hiervoor verwijzen we u naar de website van de belastingdienst


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.